DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Giới thiệu app My Quadratic_TS.Lê Minh Thịnh.
E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      appquadratic

Từ lâu, tôi đã ấp ủ giấc mơ thực hiện một quyển sách Toán học phổ thông mà người học có thể tương tác với đường cong, đồ thị. Toán là môn học cung cấp lời giải cho những vấn đề trong cuộc sống từ những việc mua bán ngoài chợ cho đến đường bay phức tạp của phi thuyền đến những tinh cầu xa xôi trong vũ trụ, từ những tính toán nồng độ dung dịch trong phòng thí nghiệm đến việc tính toán tiền lời kép tại những cơ quan tài chánh.

Lý thuyết toán học thường khó hiểu, nếu ta không hình dung được nó trông ra sao, cảm giác thế nào. Những mô hình và đồ thị giúp chúng ta hiểu.

Và những mô hình và đồ thị mà chúng ta có thể thay đổi, đụng chạm, xê dịch, phóng lớn hay thu nhỏ, ngay trước mắt chắc chắn sẽ mang sự thích thú đến cho người học, người dùng.

Với sự tiến bộ không ngừng của kỹ thuật điện toán di động, một quyển sách toán phổ thông với chức năng tương tác đã có thể thực hiện và đến được tay của hằng trăm triệu người trên thế giới, bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Giấc mơ ngày nào của tôi đã thành sự thật với phiên bản iPhone app đầu tiên – “My Quadratic”, tạm dịch “Đường cong Parabola của tôi”, đã ra đời, cùng nhiều app giáo dục và khoa học khác cũng sẽ ra đời trong tương lai. Bạn có thể download My Quadratic app tại đây:

https://itunes.apple.com/us/app/my-quadratic/id1066053060?mt=8

Thế giới thật sự phẳng. Giáo dục phổ thông phải thật sự phổ quát !

Tiến sĩ Lê M. Thịnh

                               *******

My Quadratic app
 
For a long time, I have nurtured a dream of creating an interactive graphing Math book. Mathematics is a subject that provides solutions to life problems from simple purchases at local markets to the complex flight paths of spaceships to other planets in the universe, from the concentration computations of chemical solutions in the laboratories to the compound interest calculations at the financial institutions.
 
Mathematical theory is rather difficult to understand, if there is no way to visualize how it looks. Models and graphs help. Interactive models and graphs will definitely bring enjoyment to studying.
 
With the continuous advancements in mobile computing, an interactive graphing math book can now be realized where mathematical theory with interactive graphs can be in the hands of hundreds of millions of people in the world, anywhere any time. My dream has come true with the first iPhone app - "My Quadratic", and more educational and scientific apps to come. You may download My Quadratic app here:
 
 
The world is really flat. Education must be universal!

 

 

Tiến sĩ Lê Minh Thịnh

Ngày 8 tháng 4 năm 2016

      ©  (Tác giả gửi đăng)

     © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT