DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Chính Đề Việt Nam_Ngô Đình Nhu .

E-mail Print

1- CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM : Một viên ngọc quý trong kho tàng tư tưởng, một đóng góp lớn về soi sáng vấn đề phát triển (Gs Tôn Thất Thiện)

2- CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM : Những Bài học Thực Tiễn Vượt Thời Gian nhằm Định Hướng Hành Trình cho DânTộc qua Phân Tích và Suy Luận từ Thực Tế Lịch Sử của ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu (Phạm Bình Thuận, Ph.D)

3- Sách CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM

Lời Trần Tình

 

Lời Nhà Xuất Bản

 

Bối Cảnh Của Vấn Đề

 

 

PHẦN I:

Nhận Định Về Thế Giới


PHẦN II:

 

 

Vị Trí Của Việt Nam Trong Khung Cảnh Thế Giới Vừa Trình Bày

 

Một Ví Dụ Lịch Sử

 

Chỉnh Đốn Nội Bộ

PHẦN III:

 

 

Điều Kiện Nội Bộ

 

Cơ Sở Hạ Tầng Vô Tổ Chức

 

Vai Trò Của Mìền Nam

 

Đường Lối Phát Triển

PHẦN IV:

 

 

Một Lập Trường Thích Hợp Với Các Nhận Xét Trên

 

Tư Tưởng, Phương Pháp, Hình Thức

 

Nghiệp Đoàn Việt Nam

 

Việt ngữ và Hoa ngữ

KẾT LUẬN:

Trụ Mà Không Trụ

Nguồn: Hồn Việt.co.uk

 

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT