DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Giới Thiệu Sách Giá Tự Do_GS Lâm Văn Bé.

E-mail Print


 

                                 Image result for Sách Giá Tự Do

 

Giá Tự Do

Tác giả: Lâm Vĩnh Bình

Tóm lược:

Tác giả Lâm Vĩnh Bình tâm sự: “Đã gần 40

năm rồi, nhiều người ra đi năm 1975 nay đã lần lượt vĩnh viễn ra đi, thế hệ con cháu người tị nạn cần một văn bản ghi lại dấu vết của quá khứ,

để cho chúng biết lý do của cuộc ra đi, hành trình gian khổ của ông cha trên đường vượt biển vượt biên cũng như những ngày tháng họ phải khiêng vác trong các hãng xưởng hay phải đi học lại buổi tối sau một ngày làm việc cật lực cốt để đưa chúng bằng mọi giá trở lại trường học hầu có một ngày mai tươi sáng trên trường đời. Là người được đào tạo trong ngành Sử học và Thư viện học, chúng

tôi không tránh được nỗi bi phẩn khi đọc những

sử liệu gian dối viết bởi những người Cộng sản

và được lập lại, đôi khi được huyễn hoặc thêm

bởi những luận điệu thiên vị của các tác giả Tây phương mà các thế hệ thứ hai thứ ba đang bị

nhồi  nhét vì không đọc được chữ Việt.


Ngoài Giải Thưởng Văn học 2014 (Giải Melbourne) do  Hội Quốc Tế Y Sĩ Thế Giới Tự Do trao tặng, tác phẩm “Giá Tự Do” còn được  nhiều nhà biên khảo, học giả tán thưởng:

 

  • BS Phạm Hữu Trác (Cơ Sở Truyền Thông Montréal): “…Ông tỉ mỉ phân tích từng nước về tiến trình lập cư, độ gia nhập xã hội mà ông chia thành hội nhập và tiêu nhập…”

 

  • Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần, Paris (người đã lãnh đạo cuộc tranh đấu chống việc UNESCO vinh danh Hồ Chí Minh hồi năm 1990): “…một công trình biên khảo với một phương pháp luận vô cùng vững chắc…”
  • Tiến Sĩ Stephen Young, Minnesota (người

đã vận động cho cuộc di tản người Việt hồi năm 1975): “…Công của GS Lâm Vĩnh Bình rất lớn. Đọc qua những tài liệu dẫn chứng, những nhận xét riêng của tác giả, tôi thấy

thêm yên lòng rằng việc tôi khởi xướng hồi năm 1975 đã đem lại một kết quả nào đó…”

       (bản viết bằng tiếng Việt)

 Sách dày 314 trang, tái bản có tu chính, năm 2015,   Giá mỗi cuốn bao gồm cước phí:

  • Canada: 25 CAD
  • USA: 30 USD
  • Các nước khác: 35 USD

Liên lạc mua sách qua điện thư :

    

         Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

š›

The Price of Freedom

Author: Lam, Vinh Binh –

                                        Translator: Lam, Vinh An                                                                                Image result for Sách Giá Tự Do

  This book is the first English translation of Giá T Do,  the research monograph in Vietnamese language, recipient of The Association of Vietnamese Physicians of the Free World 2014 Literature Award.


  Contents: This book retraces the painful asylum-   seeking exodus of the Vietnamese people after the fateful day of April 30, 1975 and their resettlement in 14 free countries all over the world (USA, Canada, Australia, France, Germany, United Kingdom, Northern and Southern Europe) with an appendix on visa students, exported workers and illegal migrants.
 

 Extracts of some comments:

  • Dr. Stephen Young, Vietnam Specialist, Former Dean, School of Law, Hameline University : The achievement of Professor Lam Vinh Binh is worthy and substantial.  He has assiduously studied many facts and developments and gathered important data unavailable elsewhere.  He has opened windows for his readers into the life realities of Vietnamese working, praying, raising children, sustaining cultural values in many new social situations.  He presents them using freedom to sustain individual liberty in the spirit of their ancestors, of Buddhism and of Taoist naturalism. In reading this book, I was reassured that my work in 1975 to start the refugee effort in my country had been correctly undertaken and had proven to be helpful to many people, just as I had intended.(original text in English) 
  •  
  • Dr. Pham Huu Trac (Montréal) : Author Lâm Vĩnh Bình, in his The Price of Freedom, has widened his research by presenting the status of the overseas Vietnamese refugees currently living in 14 countries of the Free World, together with the Vietnamese migrant workers and the Vietnamese students. He meticulously analyzed the settlement process in each country, with population distribution, level of education, degree of social integration, which he divides into melting pot and integration.
  • Dr. Nguyen Van Tran (Paris): The selection of documents requires a subtle judgment in the evaluation of documents in order to come close to the truth. Mr. Lâm Vĩnh Bình, thanks to his professional skills, has overcome this obstacle and has presented to the readers an excellent research study based on a very solid methodology. The readers, therefore, are satisfied with this persuading work.

    About the Author

   Lam Vinh Binh is a graduate from History & Geography     Branch, Faculty of Pedagogy, University of Saigon, 1964; Master of Library Science (MLS), University of Montreal, 1978. Before his retirement in 2007, within the Montreal Public Library System, he was Head of Mile-End Branch, Director, Division of Cultural and Library Services of Côte-des-Neiges and Notre-Dame de Grâce District, managing 2 cultural centers and 3 libraries in the district.


    About the Translator

   Lam Vinh An, MA, Lecturer (Retired), Algonquin   College, Ottawa, Canada.

 
       Ordering Information

   344 pages, paperback cover, published 2015.

ISBN 978-2-9804-7660-9

Price for each copy:    book + postage

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT