DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Dân số người Việt ở hải ngoại_Nguyễn Tài Ngọc
E-mail Print

 

baomai.blogspot.com

Bài viết này là về thống kê dân số người Việt ở hải ngoại, tôi thu thập chi tiết từ Internet. Bài này chia ra làm bốn phần:
 
-Phần 1: Dân số người Việt ở các quốc gia trên thế giới.
-Phần 2: Dân số người Việt ở Hoa Kỳ.
-Phần 3: Dân số người Việt ở Canada.
 
Không tính Cam Bốt, người Việt ở Pháp nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Nhưng tôi không liệt kê chi tiết người Việt ở Pháp trong bài này vì một đạo luật ở Pháp ban hành vào năm 1978 ngăn cấm thu thập tất cả dữ kiện về mầu da, xuất xứ, tôn giáo của một cá nhân (với mục đích là chính phủ sẽ đối xử mọi người như nhau vì không biết người đó đen vàng trắng đỏ, theo Chúa, Phật, Mohamed hay vô thần).
 
Vì đạo luật này mà không ai biết gì về dữ kiện, chẳng những không riêng gì  người ViệtNam, mà tất cả mọi người xuất xứ từ các quốc gia khác ở Pháp.
 
PHẦN 1:  Dân số người Việt hải ngoại trên thế giới
 
Theo https: //en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese 
 
baomai.blogspot.com  
Ghi chú: người Việt cũng ở Trung Hoa, Hong Kong, Lào, Phi-Luật-Tân... và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng không có thống kê từ các quốc gia này.
 
PHẦN 2, Người Việt ở Hoa Kỳ:
 
2a.   -19 thành phố có nhiều người Việt nhất ở Hoa Kỳ, theo thống kê của American Community Survey, 2012-2016 (nguồn wikiwand.com/en/):
 
baomai.blogspot.com
 
  (Những dữ kiện sau đây là của pewsocialtrends.org):
 
2b.   -10 vùng đô thị ở Hoa Kỳ có nhiều người Việt nhất (thống kê 2015 của pewsocialtrends.org):
 
baomai.blogspot.com  
Ghi chú: *Los Angeles bao gồm luôn cả vùng Orange County.
2c.  Dân số người Việt ở các tiểu bang Mỹ và thủ đô Washington, D.C. (thống kê 2012 của Pew Social Trends):
 
image
baomai.blogspot.com  
2d.  Người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh:
 
-Số người Việt nói thông thạo tiếng Anh:  51%
-Số người Việt sinh ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:     88%
-Số người Việt sinh ở Việt Nam nói thông thạo tiếng Anh:     34%
-Số người Việt trưởng thành nói thông thạo tiếng Anh:44%
-Số người Á Châu ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:      70%
 
2e. Học vấn
 
https://baomai.blogspot.com  
2f. Gia đình sống trong mức độ nghèo khổ
 
Ghi chú: Những gia đình liệt kê vào hạng nghèo khổ (poverty) được hưởng nhiều quyền lợi từ chính phủ như welfare, medicaid, food stamps, trợ cấp giáo dục. Theo xếp đặt của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, gia đình với lợi tức hàng năm sau đây được liệt kê là nằm trong mức sống nghèo khổ -Federal Poverty Level. Tiêu chuần này là của năm 2017:
 
-Gia đình với 1 người     :        $12,060 dollars.
-Gia đình với 2 người     :        $16,240 dollars.
-Gia đình với 3 người     :        $20,420 dollars.
-Gia đình với 4 người     :        $24,600 dollars.
-Gia đình với 5 người     :        $28,780 dollars.
-Gia đình với 6 người     :        $32,960 dollars.
-Gia đình với 7 người     :        $37,140 dollars.
 
-Gia đình với 8 người     :        $41,320 dollars.
 
baomai.blogspot.com  
2g. Các vần đề linh tinh khác:
 
baomai.blogspot.com  
PHẦN 3:  Người Việt ở Canada (thống kê 2016):
 
(Những dữ kiện sau đây lấy từ nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Canadians )
 
Theo thống kê 2016, dân số người Việt ở Canada là 240,615 người (Dân số Canada là 36.71 triệu, thống kê 2017).  
 
3a. Dân số người Việt ở Canada:
 
baomai.blogspot.com
 
 
  
Nguyễn Tài Ngọc

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT