DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thông cáo báo chí Thành phố Ottawa chấp thuận đặt tên Công Trường Sài Gòn (Saigon Square)_Trung Tâm Người Việt Canada.

E-mail Print

   Image result for  Hinh Trung  Tâm  Nguời  Việt  Canada

                 Trung  Tâm  Nguời  Việt  Canada

                     Vietnamese  Canadian  Centre                                                                                  

                         Centre vietnamien du Canada

 **********************

Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON  K1R 6R6, Canada

P.O. Box 62042 Convent Glen, Ottawa, ON  K1C 7H8 Canada

Tel.: (613) 230-8282; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Business No.  11928 5849 RR0001

Thông cáo báo chí

Thành phố Ottawa chấp thuận đặt tên

Công Trường Sài Gòn (Saigon Square)

Sau hơn một năm vận động, đề nghị của Trung Tâm Người Việt Canada nhằm đặt tên góc Tây-Nam của ngã tư Preston và Somerset -- địa điểm của Đài Kỷ Niệm Việt Nam (tượng Mẹ Bồng Con) là Công Trường Sài Gòn (Saigon Square) đã được Hội Đồng Thành Phố Ottawa đồng thanh chấp thuận trong buổi họp ngày  28-2-2018.  Mục đích của việc đặt tên này là để nhìn nhận sự đóng góp của người Việt tị nạn -- những người đã tới Canada tìm tự do -- cho Thành Phố Ottawa.

Trước khi được Hội Đồng Thành Phố Ottawa cứu xét, đề nghị của Trung Tâm đã được sự hỗ trợ của Bà Catherine McKenney, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa - Vùng Somerset, và một số các hội đoàn trong vùng, gồm có: Dalhousie Community Association, Preston Street Business Improvement Association; Chinatown Business Improvement Association, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Vùng Ottawa, và Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa.

Trong phần phát biểu trước khi Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu, Bà McKenney tuyên bố: ‘‘Nếu bạn nhìn quanh thành phố Ottawa hôm nay, và đặc biệt là khu Somerset, bạn sẽ thấy cộng đồng người Việt đã làm giàu cho kho tàng văn hoá và mang lợi ích cho chúng ta biết bao.  Góc đường nào cũng có tiệm phở và người Canada gốc Việt làm việc trong tất cả các ngành nghề và tại cả ba cấp bậc chính phủ.’’

Việc đặt tên Công Trường Sài Gòn sẽ được thực hiện bằng một tấm bia ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt, đặt tại ngã tư này. Trung Tâm Người Việt Canada sẽ tổ chức gây quỹ để trang trải các chi phí, và sẽ tham khảo với Toà Đô Chánh và các hội đoàn liên hệ trong việc tổ chức ngày khánh thành.

-30-

Ngày phổ biến: 3-3-2018

                                    

                                                                                                                                                                                                                  

                                  Councillor Catherine McKenney’s speech to Ottawa City Council, Feb. 28, 2018

I am so pleased to have worked with the Vietnamese community in Ottawa to name the plaza located at the southwest corner of Preston Street and Somerset Street West “Saigon Square”.

I would like to acknowledge the passionate commitment of the Vietnamese community in reaching this significant milestone. Specifically, the Vietnamese Canadian Centre for their generous financial commitment towards the commemorative boulder and plaque that will be erected in this location. And Can Le, the dedicated and tireless President of the Vietnamese Canadian Centre.

This commemorative naming is a testament as well to the former Mayor of Ottawa Marion Dewar. Through Project 4000, we welcomed close to her target goal of 4,000 Southeast Asian refugees – the “boat people” to the Ottawa community in 1979 and 1980

As many of you know, Project 4000 was launched in response to the images that Marion Dewar was witnessing on television as the Vietnamese were fleeing their country.  She was horrified by what she was seeing and through sheer determination launched this project

As a result, the West Centretown area would witness the growing presence of the Vietnamese community following the arrival of Vietnamese refugees.

As you look around the City today, and in particular Somerset ward, you can see how the Vietnamese community has enriched the cultural fabric and benefited our communities. There are pho restaurants on every corner and people of Vietnamese descent work in every industry and in all three levels of government.  We have this community and others who settled in the area to thank for keeping our neighbourhood alive.  Without them we would not have the parks, recreation centres, schools and so many other amenities needed to serve a growing and thriving community.

“Saigon Square” will symbolize the presence of the Vietnamese community in Somerset ward, and their incredible contributions to our city

 

Ong Lê Duy Cấn Gửi Đến BBT

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT