DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Thấy gì qua tập "Việt Nam-Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng"_Trịnh Bình An.
E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Image result for VIỆT NAM, NỖI ĐAU VÀ NIỀM HY VỌNG  của Tác giả Nhà văn TRẦN PHONG VŨ  

                     Thấy gì qua tập "Việt Nam-Nỗi Đau & Niềm Hy Vọng"

                       Tác giả: Trần Phong Vũ - Người đọc: Trnh Bình An

Trn Phong Vũ va cho ra đi tác phm mi, "Vit Nam – Ni Đau& Nim Hy Vng".

Vi tôi, ngưi thua Trn Phong Vũ ba thp niên, đây là mt tác phm đc sc, tuy v căn bn, ch là mt tng hp nhng bài nhn đnh tình hình chính tr Vit Nam t 2016 đến 2017 ca tác gi.

Quan đim chính tr ca tác gi — mt nhà giáo, mt nhà báo Min Nam Việ Nam trưc 1975 — có th hp hay không hp vi ngưi đc, có th đúng hay không đúng vi thc tế din ra, nhưng điu đó không quan trng. Quan trng đây là tm lòng ca ngưi viết, là nhit tình, là nim tin, và trên hết, là tính khiêm nhưng.

Đáng lý tôi phi đưa ra nhng tiêu chun khác, như đ chính xác ca tài liu, cách phân tích sâu sc táo bo, cái nhìn tnh táo không thành kiến v.v. những điu mà nếu cách đây vài năm tôi s dùng đ phân tích các sách có ni dung tương t.

Điu gì đã khiến tôi thay đi?

Sau mt thi gian đng chm vi nhng thc tế trong sinh hot Cng Đng Ngưi Vit Hi Ngoi, tôi hiu ra mt điu: Đức tính cn thiết nht cho sinh hot tp th là s khiêm nhưng.

Khiêm nhưng không mang nghĩa t chi li khen tng cũng không mang nghĩa t cho mình kém ci.  S khiêm nhưng tht s th hin 3 điu: Biết lng nghe, biết suy nghĩ  li, và biết đ ngưi khác làm"tưng" thay… mình.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Image result for Sach Nỗi Đau Va Niềm Hy Vong Tran Phong Vũ

Chiếu theo 3 điu k trên, Trn Phong Vũ xng đáng đưc gi là ngưi khiêm nhưng.

Thú v thay, đc tính y đưc th hin trn vn trong tp lun "Vit Nam – Ni Đau & Nim Hy Vng".

***

Nhưng trưc tiên, xin có đôi dòng gii thiu v ni dung tuyn tp (dày 664 trang, hình minh họa màu, bìa cứng). VN-NĐ&NHV gồm có 5 Phn:

·  Phn 1 - 20 chương. "T Góc Nhìn Trong Nưc. " Như tên ta, là nhn đnh ca tác gi vi phát biu ca mt s ngưi trong nưc trưc hin tình Vit Nam, tiêu biu như giáo sư Trn Đình S, cu phóng viên Huỳnh Quc Huy, din viên hài đc thoi Dưa Leo, nhc sĩ Tun Khanh, sinh viên Lê Văn Thành…. Tác giả phân tích những phát biểu ấy nhằm khơi ni nhng điu n tàng mà đương s chưa thể nói hết vì bn thân còn b giam hãm trong vòng km ta.

·  Phn 2 – 11 chương. Tôn Giáo và Chính Tr. Trn Phong Vũ là mt tín hu vi nhng hot đng gn bó lâu năm vi Giáo Hi Công Giáo Vit Nam. Ngoài đóng góp cho t Din Đàn Giáo Dân, ông còn sinh hot trong các nhóm anh em hàng năm quyên góp h tr các tù nhân lương tâm và thương phế binh VNCH trong nưc. Do đó, vi tương quan mt thiết "trong-ngoài", tác gi có đưc nhng ngun tin, nhng đánh giá, mà ngưi "ngoi cuc" khó lòng có đưc. Những hoạt động và tiếng nói chính trc của giám mục Hoàng Đức Oanh, các linh mục  Phan Văn Lợi, Đng Hu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, các tu sĩ  Dòng Chúa Cứu Thế… có th ch gii hn trong đa ht tôn giáo ( đây là Công Giáo), nhưng khi viết v h, Trn Phong Vũ đã v ra mt bc tranh rng hơn, cho thy cuc đu tranh không cân sc nhưng ngoan cưng gia hai lc lưng: "ch chăn" (tu sĩ) và "đàn chiên" (ngưi dân) đ chng li "lũ sói" (cng sn).

·  Phn 3 – 10 chương: "Formosa & Thm Ha Môi Trưng". Hin tưng cá chết hàng lot do nhà máy Formosa x cht thi đc hi đã khiến ngưi dân Vit Nam trong nưc và ngoài nưc phn ng d di. Hơn bao gi hết, ngưi Vit thy mình đang b đu đc qua tng "con cá, lá rau, chai nưc mm". Trn Phong Vũ đã mô t mt "cuc chiến" đa dng t nhiu phía của ngưi dân đi chi li vi cái-gi-là chính quyn.

·  Phn 4 – 19 chương: "Chế Đ Trưc Thế Nhân Dân".  Vi 3 phn "Ni Đau" thì đây, phn cui, tác gi cho thy tia sáng le lói ca "Nim Hy Vng", và có l nhiu ngưi hn cũng như tôi, l l lt ti phn chót đ coi đâu là "ánh sáng cui đưng hm". Nhưng thực ra, trong mỗi chương của toàn bộ cuốn sách, ngay khi trình bày nỗi đau, tác giả cũng cho thấy niềm hy vọng như những đốm lửa, lập lòe tỏa sáng khắp nơi.

·  Phn 5 – 12 chương: "Ph Lc". Bài viết ca mt s tác gi khác giúp làm sáng t hơn nhng vn đ sách đã nêu ra.

Ch trong hai năm, Trn Phong Vũ đã viết trên 600 trang giy, mi bài li có hình nh minh ha tưng tn, bộc lộ một tâm tình không phút nào nguôi ca tác gi đi vi con người và đất nước Việt Nam.

 

***

Bây gi, xin tr v suy nghĩ ca tôi v s khiêm nhưng. Như đã thưa qua, đc tính này th hin qua 3 điu chính: Biết lng nghe - Biết suy nghĩ li – Biết chp nhn ngưi khác gi vai trò quan trng hơn mình.

Trn Phong Vũ rt biết lng nghe. Nếu không ông chng kiên nhn ghi li phát biu ca nhng con ngưi cách ông na vòng trái đt. Hãy tưng tưng, mt ông lão ngoài 80, gò lưng trên bàn phím, gõ tng ch nhng li phát ra t YouTube. Mà nhng ngưi nói chng là nhân vt quan trng hay danh nhân sang c mà ch là nhng ngưi tm thưng, thm chí còn ít tui hơn "bác Vũ" nhiu.

Tôi quen biết vi Trn Phong Vũ trong hot đng ca T Sách Tiếng Quê Hương. Tôi có th nói "anh Vũ" là ngưi khá nóng tính nhưng li rt mau ngui. Có đôi ln, tôi đưa ra nhng ý kiến trái ngưc vi anh thì anh đáp li vi nhng dòng email khá … "chua". Nhưng ch qua ngày hôm sau, tôi đưc nghe anh tiếp tc câu chuyn vi s bình tĩnh và rng lưng.

Trong "Vit Nam – Ni Đau& Nim Hy Vng", Trn Phong Vũ nhc đến trưng hp Huỳnh Quc Huy. Ngưi Vit Nam tr này khi đào thoát khi Vit Nam, theo phán đoán ca công lun, đã dính líu ti mt v "tình-tin" khá lùm xùm kéo theo nghi ng vs trong sáng ca đương s. Bn thân Trn Phong Vũ đã phi đn đo trong vic có nên đưa vào sách nhng lun đim ông đã viết v h Huỳnh. Nhưng cui cùng ông đã gi trn vn nhng bài viết y.

Khi gi vai trò làm ngưi gii thiu ti ngưi Vit hi ngoi nhng khuôn mt đu tranh trong nưc, ngưi viết phi chp nhn mt mi nguy him, đó là không th nm chc đưc bn cht thc s ca nhng ngưi y là thế nào.

"Phn Tnh, Phn Kháng – Thc hay Hư?" là ta đ mt tác phm ca Minh Võ, trong đó phân tích nhiu nhân vt đã quay lưng li vi chế đ cng sn. Trong s h, qua thi gian, có ngưi chng t đã tht s đon tuyt vi cng sn, nhưng có nhng ngưi dưng như vn chưa thoát đưc nh hưng ca nó. 

Trn Phong Vũ chc chn không th không biết nhng khó khăn trong vic này. Vn đ đây không phi là nhng li chê bai ca công lun, điu "khó nut" nht là cm giác b đánh la. Nếu một nhân vt "phn kháng-phn tnh" mình va nhc ti hôm qua vì cho là "thc", thì hôm nay v lẽ ra, ch là "hư", thì cảm giác vừa cay đắng vừa buồn bã.

Thế nhưng, Trn Phong Vũ chp nhn tt c. Ông chp nhn "ni đau" nếu có, đ đem đến cho mi ngưi "nim hy vng".

Có mt ngưi cũng cùng thái đ vi Trn Phong Vũ, đó là Uyên Thao.

T Sách Tiếng Quê Hương, như cái tên đã chn, ch trương gii thiu ti bn đc hi ngoi nhng tác phm ca các tác gi trong nưc. Nhng "tiếng nói t quê hương" đôi khi b ng vc là không thc s "phn tnh" hay "phn kháng". Nhưng T Sách Tiếng Quê Hương vn gi vng con đưng đã chn, như qua phát biu ca Trn Phong Vũ: "Lp trưng bt di dch ca chúng tôi: ít na đó là ngưi, vt, s vic có tht đưc phơi bày công khai trưc công lun."

Khi nhc ti Uyên Thao, tôi mun nói ti th hin th ba trong đức khiêm nhưng ca "anh Vũ": Biết đ ngưi khác gi vai trò quan trng hơn mình.

Năm 2000, Uyên Thao t nn Hoa Kỳ. Va đt chân lên x t do, ông đã nghĩ ngay ti vic xut bn sách. Theo ông, đó là mt trn văn hóa bt bo đng mà ngưi Vit hi ngoi có ưu thế nht.  Uyên Thao cho các bng hu biết ý đnh này. Và đã nhn đưc câu tr li t Trn Phong Vũ: "Bt c mày làm cái gì thì cũng có tao!"

Đây không phi tình "tha hương ng c tri", đây là tình ca hai ngưi lính cùng chiến tuyến. Trưc 75, Trn Phong Vũ va là thày giáo va cng tác vi nht báo Sóng Thn do Uyên Thao sáng lp. Hai ngưi còn viết chung mt cun sách, có tên "Ch Nghĩa Anh Hùng Cách Mạng Cng Sn".  Tiếc thay, toàn b s sách in ra đã b thiêu hủy trong trn tng tn công Tết Mậu Thân 1968 của cng sn.

Bn thân Trn Phong Vũ cũng có nhng sinh hot riêng. Không khó hiu nh đâu ông thành công trong công vic, "anh Vũ" vừa tt bng, vừa tinh tế, không những viết văn hay mà ăn nói cũng tài, nên ông trở thành một tiếng nói được nhiều người nể trọng.

Trn Phong Vũ qua M t 1975, so vi Uyên Thao chân ưt chân ráo mi ti, ngưi bn đng tui này đã to đưc mt v thế không nh trong cng đng.  Tuy có nhiu ưu thế hơn bn nhưng Trn Phong Vũ không bao gi kiêu ngo, ngưc li, bng lòng gi vai trò "th hai" trong T Sách Tiếng Quê Hương .

Và vai trò đó cũng chng có gì huy hoàng. Đó là nhng lúc phi nai lưng khiêng hàng chc thùng sách t bãi vn chuyn v kho khi không tìm đưc ngưi khuân vác. Đó là nhng lúc phi kim kê hàng trăm thùng sách trong kho b thm nưc hay b chut gm. Chưa k nhng lúc khiêng khiêng vác vác trong mi ln ra mt sách các nơi. Hết thy các vic nng nhc y đu đưc làm bi mt ông lão ngoài 80!Nhưng nh Chúa thương, Trn Phong Vũ vn gi đưc vóc dáng khe khon và ging nói sang sng khi tôi gõ nhng dòng chữ này

 

                        Image result for “Dấu Chân Trên Cát“ do Tin Vui ấn hành lần đầu năm 1992 ở Nam California. Sau đó được Tủ Sách Tiếng Quê Hương chọn đưa vào “Tuyển Tập Trần Phong Vũ

Du cho tôi không giúp ngưi tìm ra gii pháp

Nhưng ít ra cũng chia st chút ưu phin

Đ mai ngày ngưi gõ ca tìm quên

Tôi sung sưng đón ngưi, không ăn năn, ti thn.

(M Ca)

Bn câu thơ trên do chính Trn Phong Vũ viết[1], bc l rõ nht tính khiêm nhưng ca ông.  Sut cuc đi, ông luôn tìm cách đem li "hòa bình-công lý" cho dân tc, nhưng ri ch khiêm tn cho rng đó là vic làm hết sc nh nhoi .

Câu thơ cui, đánh đng tôi nhiu hơn.

Trong Kinh Dch, có nói ti ch "Bt Hi" — không hi hn — coi đó như mc đích cn hưng ti trong vic làm. Ví d: "Gây chiến là điu không th tránh, nhưng c gng đng đ hi hn." đây, li lc, quyn uy, t hào, là nhng th không nên hưng ti nếu so sánh vi cái giá phi tr bng xương máu đng loi. đây, ch có mt mong mun: Không hi hn, không ăn năn vì đã làm quá đáng nhng điu cn làm.

Tương t, Trn Phong Vũ không cu mong thnh vưng, hnh phúc. Ông ch mong đng ăn năn, ti thn vì, vô tình hay cố ý, đã làm thiếu nhng điu cn làm.

 

***

Thế h đi sau hc đưc gì t thế h đi trưc?

Ngày nay, các s kin chung quanh ta biến đi nhanh đến mc chóng mt. Nhng kiến thc ta học được ch sau mt thi gian ngn là trở thành li thi. Nhưng, vn có nhng th không bao gi cũ, không bao gi li thi, đó là nhng đc tính làm nên nhân cách, mà khiêm nhưng là mt trong nhng đc tính y.

"Nim Hy Vng" cho Vit Nam, phi chăng là hy vng v mt Vit Nam tương lai đưc dng xây bng nhng con ngưi Vit Nam vi nhân cách đích thc?

 

Trnh Bình An

Mùa Đông 2018

***

"Vit Nam – Ni Đau & Nim Hy Vng"

Sách dày 664 trang, in tại Đài Loan, đóng chỉ, bìa cứng, ấn phí 30 Mỹ kim.

Mọi chi tiết về tác phẩm, tác giả và Tủ Sách Tiếng Quê Hương, xin liên lạc v:

* Tủ Sách Tiếng Quê Hương - P.O Box 4653 Falls Church, VA 22044.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* Mr. Trần – Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   - ĐT: (949) 232 – 8660

 

[1] Trích thi tp Du Chân Trên Cát do Tin Vui n hành ln đu năm 1992 Nam California. Sau đó được T Sách Tiếng Quê Hương chn đưa vào Tuyn Tp Trn Phong Vũ cùng vi truyn ngn Quê Hương Còn Đó và tâm bút Bên Vc T Sinh xut bn năm 2012.

 

Được biết, một buổi sinh hoạt văn học giới thiệu tác phẩm này sẽ khai diễn lúc 11 giờ am Chúa Nhật 18-3-18 tại Westminster Civic Center, Westminster blvd 8200 Westminster 92683.

© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT