DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Tin Buồn Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ HƯỜNG qua đời tại Montreal_Người Dân Việt.

E-mail Print

                                                        

                     Được Tin Buồn Bà Nguyễn Ngọc Trinh nhủ danh Maria Nguyễn Thị Hường vừa qua đời ngày chủ nhật 21-1-2018, hưởng thọ 88 tuổi. 

                                                           là Thân Mẩu cuả Anh Nguyễn Ngọc Hải  và Anh Nguyễn Ngọc Thanh 

Tang lễ sẽ được cử hành lúc 10am đến 10pm ngày chủ nhật 28-1-2018 tại nhà quàn Alfred Dallaire Memoria 1120 Jean Talon Est, góc Christophe Colombe

                                                                       

                                                                           Thành kính phân ưu cùng Bác Nguyễn Ngoc Trinh và tang quyến
                                  Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân lành đón nhận linh hồn Cụ bà Maria Nguyễn Thị Hường  về cõi trường sinh.
 
                         
Gia Đình Nguyễn Hữu Vẹn Montreal PQ
      -           Đặng Bình Tước    
      -          Nguyễn Phong Hoà 
      -          Trần Xuân Đức
      -          Phan Thế Hậu
      -         Lê Trung Nghiêm
Nhóm Thân Hữu Vượt Biển Montreal PQ

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT