DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Mai Khôi với biệt danh là “Lady Gaga” bị bắt vì một khẩu hiệu lăng mạ Donald Trump_Nguyễn Quốc Khải.

E-mail Print
Tống Hoa Kỳ đến Hà Nội vào ngày thứ Bẩy trong chương trình thăm viếng Á châu. Nhũng người bất đồng chính kiến thuờng xuyên là mục tiêu của những biện pháp đàn áp.
 
Le Monde. 11-11-2017
Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

 
           
 
Nhạc Sĩ và nhà bất đồng chính kiến Mai Khôi với biệt danh là “Lady Gaga” đã bị bắt giữ vào ngày thứ Bẩy, 11 tháng 11, sau khi vung ra một biểu ngữ được xem là làm nhục mạ Tỗng Thống Hoa Kỳ vào lúc mà xe hơi của ông thăm viếng Hà Nội đi ngang qua. Trên biểu ngữ có giòng chữ “I piss on you Trump” (tôi đái vào ông).
 
Mai Khôi sau đó đã bị đưa về nhà bởi cảnh sát mặc thường phục và bị canh giữ không cho ra khỏi nhà trong vài giờ. Mai Khôi tranh luận: “Tôi chỉ muốn thực hiện quyền bầy tỏ ý kiến của tôi và quyền phản đối bởi vì tôi không đồng ý với những điều mà (Donald) Trump nói và với những gì Trump làm hiện nay.”
 
Vào buổi chiều, khi cảnh sát đã bỏ đi, Mai Khôi, 34 tuổi, chọn lựa ở nhà. Bà nói rằng bà “rất lo ngại sẽ bị bắt bất cứ lúc nào.”
 
Tái lập mối quan hệ một cách sâu sắc
 
Những buổi hòa nhạc giấu diếm của Mai Khôi hoàn toàn bị cấm đoán một cách có hệ thống. Những tác phẩm âm nhạc của bà cũng không được bán ở Việt Nam. Bà thường xuyên là mục tiêu của những biện pháp đàn áp của chánh quyền. Chế độ Việt Nam trong những tháng vừa qua đã áp đặt những bản án nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến.
 
Trong chuyến thăm viếng Việt Nam của Barack Obama vào 2016, nhạc sĩ Mai Khôi đã thảo luận với ông về vấn đề nhân quyền. Tổng thống Cộng Hòa thay thế ông đã đến Việt Nam vào ngày thứ Bẩy, một phần trong chương trình thăm viếng Á châu. Ông sẽ phải gặp những nhà lãnh đạo cộng sản vào sáng Chủ Nhật.
 
Sau những chuyến viếng thăm của Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, đây là lần thăm viếng thứ tư của một tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh chấm dứt (1975) đưa việc tái lập mối quan hệ ngoạn mục giữa hai nước trong hai thập niên lên tuyệt đỉnh.    
 
oo0oo  
 
The “Lady Gaga” of Vietnam arrested for an insulting slogan against Donald Trump
 
The President of the United States arrived Saturday in Hanoi as part of his tour of Asia. Vietnamese dissidents are frequently the target of repressive measures.
 
Le Monde.fr with AFP | 11.11.2017 at 23:53
 
Nicknamed the "Lady GaGa of Vietnam", the musician and dissident Mai Khoi was arrested Saturday, November 11, after having brandished a sign considered insulting against the President of the United States at the time of his car, visiting Hanoi was passing. On the latter was written: "I piss on you Trump! "
 
Mai Khoi was later taken to her home by plainclothes police who prevented her from going out for several hours. "I just want to exercise my right to express myself, to protest because I do not agree with what [Donald] Trump says and with what Trump does now," she argued.
 
In the evening, when the police left, the 34-year-old preferred to stay at home, saying she was "very worried about being arrested at any time".
 
Dramatic rapprochement
 
Mai Khoi, whose clandestine concerts are systematically banned and who can not legally sell his musical works in Vietnam, is regularly the target of repressive measures by the authorities. The Vietnamese regime is accused in recent months of inflicting heavy sentences on dissidents.
 
During Barack Obama's visit to the country in 2016, the musician discussed with him the issue of human rights. His Republican successor arrived Saturday in Vietnam as part of his Asian tour. He must meet, Sunday morning, the leaders of the communist regime.
 
After those of Bill Clinton, George W. Bush and Barack Obama, this fourth visit by an American president since the end of the war (1975) crowns two decades of a spectacular rapprochement between the two countries. 

    © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT