DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Hai ngày vận động nhân quyền và tự do tôn giáo với Mục Sư Nguyễn Công Chính_ GS.Nguyễn Quốc Khải.

E-mail Print
Thứ Ba, 24-10 là ngày công tác vận động nhân quyền và tự do tôn giáo đầu tiên của MS Nguyễn Công Chính và Bà Trần Thị Hồng tại thủ đô Washington. Lúc 11 giờ sang MS Chính và Bà Hồng đã đến thuyết trình tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF). Sau đó vào lúc 2 giờ chiều đã có một buổi họp với Dân Biểu Hoa Kỳ Bill Posey thuộc tiểu bang Florida. 
 
Sau cùng là buổi thuyết trình lúc 3 giờ chiều trước Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Hoa Kỳ (Tom Lantos Human Rights Commission) và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn Đề Việt Nam của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Caucus on Vietnam). Buổi họp này đặt dưới quyền chủ tọa của DB Lou Correa (Dân Chủ, CA) với sự tham dự của  DB Joe Lofgreen (Dân Chủ, CA), và DB Ed Royce (Cộng Hòa, CA), Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện. 
 
Trong ngày thứ hai, 25-10, phái đoàn vận động nhân quyền và tự do tôn giáo đã họp với Bộ Ngoại Giao dưới quyền chủ tọa của Ô. Scott Busby, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.
 
BPSOS đã tổ chức những cuộc vận động hành lang cho nhân quyền và tự do tôn giáo này. Mục đích: kêu gọi Quốc Hội và chánh phủ Hoa Kỳ lưu tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, vận động cho Việt Nam trở lại danh sách CPC, và áp dụng nghiêm chỉnh Luật Nhân Quyền Magnitsky. 
 
Sau đây là một vài hình ảnh đã thu nhận được tại ba buồi họp trên đây và hai bài tường thuật của VOA và RFA.
 
 
                     
                       Vận động tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
 
                        
                           Vận động tại Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.
 
                        
                                 Họp với DB Bill Posey (Cộng Hòa, FL).
 
                        
                         DB Bill Posey xem xét tài liệu vi phạm nhân quyền tại Việt Nam
 
                         
Tường trình vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo trước Ủy Ban
Nhân Quyền Tom Lantos và Nhóm Dân Biểu Quan Tâm về Vấn 
Đề Việt Nam.
 
                        
Phái đoàn vận động nhân quyền và tự do tôn giáo tại Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ.

GS.Nguyễn Quốc Khải gửi đến BBT

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT