DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

KHẨN - Xin vận động lần cuối cho dự luật Magnitsky - Hạ Viện biểu quyết _Nguyễn Khuê Tú.

E-mail Print

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Image result for CYHRV

     Kính thưa quí hội đòan và quí vị quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, 

 
Văn phòng của Dân Biểu Bezane vừa trả lời cho biết là dự luật Magnitsky sẽ đuợc Hạ Viện biểu quyết lần cuối ngày 2 tháng 10 tới đây. 
 
Dự luật này đuợc Ủy Ban Thường Trực của Hạ Viện về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế thông qua với tỉ lệ 10/10 vào ngày họp chót của Hạ Viện truớc khi nghỉ hè, 22-6-2017,  và đã đuợc chính phủ tuyên bố ủng hộ.  Tuy nhiên,  khó có thể chắc chắn dự luật này sẽ đuợc thông qua, cũng như khó biết đuợc những vận động từ các thế lực của các nuớc độc tài. 
 
Vì thế, Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin quí vị viết thư/phôn/gặp dân biểu của địa phuơng quí vị để vận động lần cuối truớc khi dự luật này đuợc biểu quyết.  CYHRV xin gửi thư mẫu gửi dân biểu ngay duới thư này. 
 
Các quí vị đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư ủng hộ dự luật Sergei Magnitsky do CYHRV mở trên trang nhà Quốc Hội từ 11-1-2017 đến 11-5-2017 đã nhân điện thư trả lời của chính phủ ngày 18-9-2017, cùng ngày chính phủ công bố văn thư này tại Quốc Hội.  CYHRV xin đính kèm thư trả lời của chính phủ cùng bản dịch. 
 
Xin cảm tạ tất cả những nỗ lực của quí vị nhằm hỗ trợ cho công lý và nhân quyền.  
 
 
Trân trọng, 
 

Nguyễn Khuê-Tú  

     ++++++      

            Thư trả lời của Chính Phủ Canada về bản thỉnh nguyện thư của Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam                            

Bối Cảnh

Ngày 11-1-2017 Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) có phổ biến một bản thỉnh nguyên thư e-760 trên trang nhà của Quốc Hội Canada, vận động cho Dự Luật S-226 nhằm thiết lập các biện pháp chế tài đối với những người vi phạm nhân quyền trên thế giới. 

Dự luật này do Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk đề xướng, được Thượng Viện bỏ phiếu chấp thuận ngày 11-4-2017, và được Dân Biểu James Bezan đệ trình tại Hạ Viện ngày 13-4-2017.  Sau đó, ngày 22-6-2017 Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội về Ngoại Giao và Phát Triển Quốc Tế (House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development) cũng bỏ phiếu chấp thuận.  Ngày 1-10-2017 dự luật này sẽ được đưa ra để toàn Hạ Viên biểu quyết.

Ngày 18-9-2017, Chính Phủ Canada đã chính thức trả lời bản Thỉnh Nguyện Thư.  Dưới  đây là bản dịch lá thư trả lời.

Bản dịch

Canada luôn luôn vận động cho nhân quyền và chống tham nhũng quốc tế.  Canada đã nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ phản đối những vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, kế cả Nga Sô, tại đó Canada đòi những người dính líu tới vụ Magnitsky phải được đưa ra trước pháp luật. 

Đó là lý do tại sao Chính Phủ ủng hộ Dự Luật S-226 nhằm thiết lập các biện pháp chế tài đối với những viên chức của các quốc gia trên thế giới vi phạm nhân quyền hoặc có những hành vi tham nhũng.

Canada có các biện pháp nhằm cổ động và bảo vệ nhân quyến, và sẽ tiếp tục coi xét làm thế nào để đối phó một cách hữu hiệu nhất đối với các vụ vi phạm nhân quyến.

Canada làm việc với Việt Nam trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền trên mọi cấp độ.  Chẳng hạn, Toà Đại Sứ Canada tại Việt Nam tham dự trong nhóm “Bốn Quốc Gia” (Canada, Tân Tây Lan, Na Uy và Thụy Sĩ) được thành lập để làm việc sát cánh với nhau trong việc hỗ trợ nhân quyến, và đóng góp với các quốc gia khác trong vấn đề này tại Việt Nam.  

Chính Phủ quyết tâm giữ Canada đóng một vai trò chủ yếu với các quốc gia đồng minh để đáp ứng một cách hữu hiệu với các khủng hoảng quốc tế, kể cả qua các chương trình trừng phạt chặt chẽ của xứ này. 

Ngày 18-9-2017

____________________________________________________

 Government’s response to Petition e-760 (January 11 - May 11, 2017)

Canada has always been a strong advocate for human rights and anti-corruption internationally. Canada has repeatedly and forcefully spoken out against human rights violations around the world, including in Russia, where Canada has called for accountability for those involved in the Magnitsky case.

That is why the government supports Bill S-226, which would authorize the imposition of sanctions specifically for violations of international human rights obligations in a foreign state or for acts of corruption.

Canada has a wide range of tools to promote and protect human rights, and will continue to consider how to most effectively respond to situations of human rights violations.

Canada actively engages with Vietnam on the protection of human rights at all levels. As an example, the Canadian Embassy in Vietnam is part of the “Group of Four” (Canada, New Zealand, Norway and Switzerland), which works closely together in support of human rights and is part of a larger group of like-minded countries working on this issue in Vietnam.

The government is committed to ensuring that Canada plays a leading role with its allies, in responding effectively to international crises, including through an effective and coherent Canadian sanctions program.

 

September 18, 2017

    ------

Nguyễn Khuê-Tú
 
Chủ tịch CYHRV gửi đến BBT

 © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT