DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Trật Tự Thế Giới Mới_Thẩm Phán Phạm Đình Hưng.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                        Image result for nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức

Tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hambourg, Đức quốc, từ ngày 7-8 tháng 7, 2017, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mặc nhiên từ bỏ ngôi vị lãnh đạo Trật Tự Thế Giới (World Order) Hoa Kỳ đã nm gi vi trách nhim sau khi chấm dứt Chiến Tranh Lạnh (Cold War) năm 1989. Với chủ trương America First (Nước Mỹ Trước Tiên) và Trade Protectionism (Bảo Vệ Mậu Dịch), đồng thời rút ra khỏi Hiệp định Paris v khí hậu toàn cầu, Hoa Kỳ đã t cách ly với 19 quốc gia thành viên Nhóm 20 trong đó có các đng minh trung thành ca nưc M.

 

Chánh sách ngoi giao hin nay ca Hoa K có kh năng gián tiếp giúp cho Trung Quc có cơ hi thc hin “Gic Mơ Trung Hoa” (China Dream) và tr thành lãnh đạo ca Trt T Thế Gii Mi (New World Order). Tht vy, dưi triu đại ca Tập Cận Bình (Xi Jinping), Trung Quc đã chánh thc đòi hi phi thiết lp mt Trt T Thế Gii Mi, hàm ýi s lãnh đạo ca Bc kinh. Bưc đu bành trưng ra nưc ngoài, Trung Quc đã gi mt s quân ca Quân Đi Nhân Dân Gii Phóng Trung Quc đến mt căn c hi quân ca h ti Djibouti gn kinh đào Suez trong vùng Sng châu Phi.

 

Gn đây, Trung Quc mun li dng tình trng chia r trong ni b Hoa K sau cuc bu c Tng Thng năm 2016 mà ký gi chuyên trách điu tra Carl Bernstein gi là Cold Civil War (Ni Chiến Lnh) đ tiến hành kế hoch bành trưng ra khp thế gii. Cn ghi nhn ký gi Carl Bernstein là ngưi đã cng tác vi ký gi Bob Woodward trong cuc điu tra v Watergate năm 1972 đã dn ti vic Tng Thng Cng Hòa Richard Nixonbt buc phi t chc.

Tham vng thng tr thế gii trong thế k 21 ny ca Trung Quc s đưc tha mãn hay không tùy thuc vào hai yếu t sau đây:

- Áp dng các bài hc lch s ca nưc Tàu;
- S dng tim năng quân s và kinh tế ca Trung Quc ngày nay.
 

Áp dng các bài hc lch s ca nưc Tàu

Quá trình lch s ca nưc Tàu rt lâu dài và đa dng trong 5,000 năm t thi Tam Hoàng Ngũ Đế. T đó, Trung Quc ngày nay có th rút ta mt s bài hc rt hu dng trong vic tr quc và quan h quc tế.

 

1- T thi Xuân Thu- Chiến Quc (thế k th 6 đến năm 221 trưc Công nguyên)

đến ngày nay, nưc Tàu đã tri nghim quá nhiu cuc chiến tranh. Trong lãnh đạo chiến tranh, mưu lưc là yếu t tt thng, phương tin chiến tranh (quân s, võ khí, lương thc v.v…) là th yếu. Các mưu thut ca Tô Tn, Trương Nghi đang đưc Trung Quc áp dng trong quan h ngoi giao vi các nưc Đông Nam Á và Đông Bc Á. V vai tròlãnh đạo, các nhà lãnh đạo chánh tr và ngoi giao quan trng và li hi hơn các tưng lãnh.

Thí d: Tng Phm Chuy ca nưc Tn đã giết hi mt cách d dàng Thng tưng Bch Khi sau khi ông ta lp đưc công to (chiến thng và giết chết 45 vn quân Triu).

 

2- Trong chiến tranh, nưc Tàu đã b các nưc lân bang nhưc Liêu, nưc Kim,nưc

Tây H, nưc Mông C, nưc Mãn Thanh đánh bi. Tuy nhiên, văn hóa Hoa H (bông hoa đẹp n gia mùa hè) ca Hoa Bc trong lưu vc Hoàng Hà, nht là các tưng ca Khng-Mnh và Lo T đã giúp cho Hán tc đng hóa dn dn các dân tc Mãn, Mông, Uyghur, Vit Hoa Nam, Ba Thc T Xuyên, Thái Đại Lý (Vân Nam ngày nay).Đng hóa các dân tc sng ngoài Hoa Bc bng cách áp đăt văn hóa Hoa H và s dng quyn lc mm (soft power) là mt võ khí vô cùng li hi và hu dng hơn chiến tranh.

3- Truyn thng chánh tr ca nưc Tàu là quân ch chuyên chế và trung ương
 

tập quyền. Triều đình ở Bắc kinh hoặc Trường An không bao giờ chấp nhận địa phương phân quyền như Hoa Kỳ và chỉ chấp nhận chế độ phiên trấn mà thôi. Từ thời quân chủ của Tần Thủy Hoàng đến thời dân chủ của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình, chánh quyền đã được tổ chức theo nguyên tắc trung ương tập quyền, các nhà lãnh đạo nước Tàu có uy quyền chuyên chế và luôn luôn hành sử quyền bính ca một hoàng đế. Ngay trong thế kỷ 20, Mao Trạch Đông , Đặng Tiểu Bình cũng muốn được xem như một hoàng đế. Con cháu của các lãnh đạo cộng sản Tàu ngày nay cũng được xem như các hoàng tử trong các chế độ phong kiến. Đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là một hoàng tử đỏ.

 

4- Trong vic tr quc, các nhà lãnh đạo ca nưc Tàu luôn luôn sn sàng áp dng các

bin pháp tàn bo ca Tn Thy Hoàng: đt sách, chôn hc trò, tru di tam tc hoc thm chí tru di đến cu tc nhng thn dân dám chng đi h hoc có chánh kiến khác bit.

 

Trong các chế đ đô h ca phương Bc (t thế k 1 trưc Công nguyên đến năm 938 vàt 1407 đến 1427), ch có Nhà Minh (Ming Dynasty) là tàn ác nht. Theo ch th ca Minh Thành T Chu Đ, sau khi tht trn 7 ln trưc quân kháng chiến Vit Nam ca LêLi, quân Minh chiến thng đã giết chết 7 triu ngưi Vit và các quan cai tr Tàu đã bt buc các trưng hc phi dy tiếng Hán, tch thâu các sách văn chương, các b lut, chd và tài liu văn hc Vit Nam, cm đoán các phong tc và tp quán ca ngưi bn xnhư ăn tru vàng bách ph n Vit phi mc qun áo Tàu. (1)

 

(Elizabeth C. Economy, History With Chinese Characteristics, Foreign Affairs, July/August 2017)

 

Theo Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, các b lut quan trng k sau ca Nhà Lý và Nhà Trn đã b tiêu hy trong thi gian 20 năm quân Minh chiếm đóng Vit Nam:

 

- B Hình Thư (hay Hình Lut Thư) ca Nhà Lý
- Quc Triu Thông Chế, Hoàng Triu Đại Đin ca Nhà Trn (2)
 

(Nguyn Ngc Huy, Quc Triu Hình Lut, Quyn A, Viet Publishers, 1989)

 

Mãi đến thế k 20 và 21 , Mao Trch Đông Trung Quc và H Quang Vit Nam cũng như các nhân vt ni ngôi hai lãnh t ny sau khi h qua đi vn tip tc chánh sách “đt sách, chôn hc trò” ca bo chúaTn Thy Hoàng đã thc hành trong thế k th 3 trưc Công nguyên. Chánh sách tàn bo ny ca Tn Thy Hoàng đã được th hin rõ rt trong hành đng giam gi Pháp gia Hàn Phi cho đến chết.

 

Mi đây, ti Trung Quc, chánh quyn ca đảng Cng Sn cũng đã x pht Giáo sư Lưu Hiểu Ba, khôi nguyên gii Nobel Hòa bình, 10 năm tù và giam gi ông đến chết, không cho đi cha bnh ung thư. Vit Nam, sau khi xâm chiếm min Nam năm 1975, nhàcm quyn ca đảng Cng Sn Vit Nam đã tch thâu và đt tt c sách báo và tài liuquý giá ca min Nam trong đó có các loi t đin, sách lut và án l ca Tòa án đã lưutr t thi ngưi Pháp mi đến Sài Gòn năm 1862. Theo lnh ca H Quang, mt gián đip Tàu lãnh đạo đảng Cng Sn Vit Nam, các đ đ ca ông ta đã giết chết trên 10,000 trí thc trong cuc Chiến Tranh Đông Dương ln th nht (1945-1954) và giam cm ctriu nhân tài ca min Nam đ tiêu dit trong các nhà tù và tri ci to tp trung trong đócó rt nhiu ng lãnh, sĩ quan, viên chc ca chánh quyn Vit Nam Cng Hòa, tu sĩ,nhà báo, nhà văn, nghê sĩ, nhân viên các S M. S nn nhân b giết và chết trong thi gian lao lý t ngày Bc Vit cng sn thôn tính min Nam (30-4-1975) không dưi hai trăm ngàn (200,000) ngưi.

 

S dng tim năng quân s và kinh tế ca Trung Quc.

Sau 4 thp niên giao thương vi Hoa K và các nưc tư bn khác trên thế gii, Trung Quc đã tht s tr thành mt cưng quc quân s và kinh tế. Tim năng quân s và kinh tế ca Trung Quc hin nay rt to ln.

 

V mt quân s, Trung Quc hin nay là mt cưng quc không gian và ht nhân có bomnguyên t, bom khinh khí, chiến đu cơ phn lc tàng hình, ha tin đạn đạo tm xa, mt hàng không mu hm (Liêu Ninh), hm đi, chiến hm và tàu ngm. Trong vài năm ti, Trung Quc còn có kh năng đóng thêm mt hàng không mu hm th hai hoc th ba và chế to các võ khí sinh hc (biological weapons).

 

Din tích bao la vi núi non trùng đip, Trung Quc có địa thế che giu các kho võ khí bímt và phương tin chiến tranh hin đại. Ngoài ra, bin sâu đảo Hi Nam là căn c lýng ca các tàu ngm. Sau cùng, Trung Quc còn có th s dng đảo Phú Lâm(Woodlands Island) trong qun đảo Hoàng Sa (Paracels Islands) đánh p ca Vit Nam Cng Hòa năm 1974 làm căn c hi quân tin phương bo v đảo Hi Nam.

 

V quân s, quân đi Trung Quc hin có 2.5 triu quân hin dch và vô s quân tr b.Dân s 1t 350 triu ngưi Tàu dư tha kh năng cung ng và b sung nhân s cho quân đi Trung Quc. Vì vy, quân đi Trung Quc không cn phi quan tâm đến vn đ tn tht sinh mng binh sĩ.

 

Mc du có tim năng quân s đáng k, Trung Quc không cn s dng chiến tranh đlàm bá ch thế gii. T thi Xuân Thu Chiến Quc, chiến lưc gia Tôn Võ ca nưc Ngôđã dy bo ngưi Tàu: Không cn đánh nhau mà vn đạt đưc mc tiêu mong mun mi là thưng sách. Tuy nhiên, nưc M cn ghi nh li đe da trng trn ca tưng Tàu TrìHo Đin, B trưng Quc Phòng Trung Quc trong nhng năm đu ca thế k 21: Trung Quc s s dng võ khí sinh hc chinh phc Bc M và Úc châu đp đot các tài nguyên vô cùng phong phú ca hai châu lc ny và sn sàng hy sinh 600 triu ngưi Tàu trong cuc chiến tranh sinh hc khó tránh khi trưc tham vng vô b bến ca đếquc Hán tc

 

Trong hai thp niên đu ca thế k 21, “Thế k ca Trung Quc” (China Century), Bc kinh ch cn mang túi hu bao đng đy đô la M và Euros đi khp các nưc trên năm châu, bn bin đ chinh phc thiên h mt cách hòa bình (pacific conquest). Hiên nay, điu ny không khó đi vi ngưi Tàu.

 

Tht vy, k t năm 2013, Trung Quc đã tr thành mt siêu cưng kinh tế th hai sau Hoa K. Nh m ca làm ăn vi Hoa K và Thế gii T Do k t thp niên 1970 và bóc lt sc lao đng ca qun chúng, Trung Quc đã tích ly được mt s ngoi t khng l: ba ngàn t M kim (3 trillions US dollars) và mt ngàn t Âu kim (1 trillion Euros). Vi li thế ca mt nhà đại tư bn không ai sánh bng, Trung Quc đã ri tin ra đu tư vàcho vay khp các nưc trên thế gii, nht là ti các nưc đang phát trin châu Phi vàNam M có nhiu tài nguyên thiên nhiên như du khí, m khoáng sn, rung đt phìnhiêu. S dng hi l đ điu khin lãnh đạo ca các nưc nghèo, Trung Quc đã to điu kin di dân d dàng cho ngưi Tàu, đng thi thu mua r tin tài nguyên ca các nưc ny đ đem vc cung úng cho sn xut. Sau 4 thp niên phát trin ngon mctrong nưc và bung ra các nưc ngoài đ tóm thâu tài nguyên ca thiên h, Trung Quc đã tr thành mt đế quc tư bn khng l đang bành trưng nh hưng trên khp thế gii. Vi tham vng vô hn, Trung Quc đã tung tin ra thành lp Ngân Hàng Á Châu Đu TưXây Dng H Tng Cơ S (Asian Infrastructure Investment Bank viết tt:AIIB) đ cnh tranh vi Ngân Hàng Thế Gii (World Bank) và Qu Tin T Quc Tế (International Monetary Funds). Định chế tài chánh mi ny ca Trung Quc đã đưc T chc S&P500 đánh giá rt cao và đưc nhiu nưc gia nhp. Ngoài vic thành lp AIIB, Trung Quc còn đang xúc tiến thc hin Sáng Kiến V Hai Con Đưng Tơ La trên đt lin và trên bin c gi là Belt & Road Initiative bao gm mt chui công trình đu tư tn kém đến bn ngàn t M kim (4 trillions US dollars). S d chi to ln ny tương đương s d trngoi t ca Trung Quc đang có.

 

Sáng Kiến V Hai Con Đưng Tơ La ca Ch tch Trung Quc Tp Cân Bình trong thếk 21 là mt c gng th ba ca nưc Tàu trên con đưng Tây Tiến (Westward). Ln thnht, vào thế k th 2 trưc Công nguyên, Nhà Hán đã khai lp Con Đưng Tơ La (Silk Road) trên đt lin đ mua bán vi các nước Trung Á. Con đưng ny đã b hoang phếsau khi đế quc Mông C sp đ và các nưc Tây phương phát trin hàng hi trong giao dch quc tế . Ln th hai, vào thế k 15, Nhà Minh đã phái mt đi chiến thuyn do ĐôĐc Trnh Hòa (Zheng He) điu khin tiến đến n Độ Dương (Indian Ocean) đ quan hvi các nưc ven bin. Trung Quc ngày nay d định s m ra nhiu hành lang t Đông Bc, Tây Bc và phía Nam Trung Hoa đến nhiu nưc Á châu, Phi châu và Âu châu đtiêu th hàng hóa do ngưi Tàu sn xut, đng thi mang v đủ loi nguyên liu ca nhiu nưc cn thiết cho sn xut ni địa. (3)

(Gal Luft, China Infrastructure Play. Why Washington Should Accept the New Silk Road, Foreign Affairs September/October 2016)

 

Ging như hai c gng trưc ca tin nhân, ln ny công trình Tây Tiến ca Tp Cn Bình khó có hy vng thành công trong khi mc đ phát trin kinh tế ca Trung Quc đãst gim t my năm nay, n công ca Nhàc và các Doanh nghip quc doanh chng cht cao như núi Hy Mã Lp Sơn, tư bn chy máu t trong nưc Tàu ra nưc ngoài ngày càng nhiu như thác đ. Tương lai ca Belt & Road Initiative do Tp Cn Bình phát kiến s ging như chuyn con ếch mun làm con bò. Nếu tht bi và mt hết s d tr ngoi têhin đang có, Trung Quc có th tr thành Minh Ch Võ Lâm đ lãnh đạo Trt T ThếGii Mi vi trách nhim như Hoa K hay không?

 

Little Saigon, ngày 19-7-2017

Thm phán Phm Đình Hưng

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT