DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Nguồn Gốc Trung Ương ĐCSVN_Bùi Anh Trinh.
E-mail Print

“Sử gia” Trần Huy Liệu      

Nhà báo kỳ cựu Trần Huy Liệu,  cựu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, quen biết với ông Trường Chinh thời cùng nhau ra tờ báo Đời Nay tại Hà Nội vào năm 1938.  Và cũng nhờ sự quen biết đó mà tháng 8 năm 1945 ông Liệu được Trường Chinh mời lên Tân Trào để tham dự Đại hội Quốc dân với tư cách đại diện cho Quốc dân Đảng.

Tại Tân Trào ông Liệu tay bắt mặt mừng với ông Hồ Chí Minh là người vào năm 1939 có gởi bài đăng trên báo Đời Nay của ông Liệu với bút hiệu là Lin.  Sau đại hội Tân Trào ông Liệu theo ông Hồ Chí Minh về Hà Nội và được sắp xếp làm Phó chủ tịch cho Chính phủ Lâm thời của ông Hồ Chí Minh để chứng tỏ chính phủ của Mặt trận Việt Minh có đủ mọi thành phần, mọi tổ chức chính trị, trong đó có cả Quốc dân Đảng (Trần Huy Liệu), Đảng Dân Chủ (Cù Huy Cận), Lực lượng Thanh Niên Tiền Phong ( Phạm Ngọc Thach ).  Sau này có ông Huỳnh Thúc Kháng làm phó cho ông Hồ Chí Minh thì ông Liệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền.

Theo Quán Văn.net,

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT