DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Dẫn nhập_Mai Thanh Truyết
E-mail Print
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Résultats de recherche d'images pour « Hinh quyen sach Loi Thoat Nao Cho Viet Nam »
 
Quý bạn đang cầm quyển sách trên tay “Lối thoát cho Việt Nam” ấn bản lần thứ hai của quyển sách “Lối thoát nào cho Việt Nam?”
 
500 Ấn bản đầu tiên ra mắt bạn đọc vào cuối tháng 7 vừa qua đã không còn nữa. Nhóm Chủ trương đã lượm lặt các góp ý, phản hồi, và thêm ý kiến… của bè bạn, thân hữu… trong những lần trao đổi, nói chuyện với cộng đồng ở nhiều nơi, để rồi, từ đó quyết định tái bản với thêm nhiều bình luận cũng như sửa chữa một số nhận định không chính xác và thiếu tính thuyết phục. Lần tái bản nầy dự trù sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2018.
 
Trong lần phát hành vừa qua, CSBV qua Web nhandanviet.com, bài viết “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu Cộng!” đã được mổ xẻ với luận điệu quen thuộc được trích dẫn dưới đây như một chứng tích cho thấy cơ chế chuyên chính vô sản vẫn còn nằm sâu trong não trạng cộng sản ở Việt Nam.
 
 
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 22, 2017
 
TỔNG HỢP
 
 
Bộ mặt phản động của Mai Thanh Truyết
11 Tháng Tư, 2017
 
Mới đây, trên trang mạng xã hội “Danlambao” – Mai Thanh Truyết lại lớn giọng hô hào “Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là: “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu Cộng!”. Kể cũng lạ là cho đến hôm nay, sau hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – đất nước đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thành tựu ấy, đã chứng minh trên thực tế mục tiêu, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam lựa chọn và đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Thành tựu ấy cũng đã được toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam thừa nhận, đánh giá và bạn bè quốc tế, những người Cộng sản quốc tế ngưỡng mộ, học tập làm theo, vậy mà những người tự xưng là “con dân Việt” như Mai Thanh Truyết lại lớn giọng kêu gào tất cả những “con dân Việt muốn giống nòi tồn tại” cần phải “đuổi Việt Cộng về Tàu Cộng” và xem đây “là nhiệm vụ của tất cả người con Việt”. Có lẽ tất cả Nhân dân Việt Nam không lạ gì giọng điệu của Mai Thanh Truyết, chẳng qua gã cũng chỉ là kẻ theo đuôi, a dua những thế lực thù địch đã và đang ra sức tìm mọi cách chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá cách mạng Việt Nam…
 
Giọng điệu của Mai Thanh Tuyết có lẽ đã quá lạc lõng, lỗi thời, chắc chẳng còn mấy ai tin. Bởi vì, thực tế lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam và toàn dân tộc Việt Nam. Điều khẳng định đó đã rõ như ban ngày, không có gì cần bàn cãi. Ngay từ khi nhân dân Việt Nam một cổ đôi tròng, vừa phải chịu sự nô dịch của thực dân Pháp vừa chịu sự đàn áp của phát xít Nhật, khi mà cách mạng Tháng Tám đang còn trong trứng nước thì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tuyên truyền, vận động, tập hợp toàn dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Chính quyền Công nông – Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Điều đó được cả dân tộc Việt Nam tin tưởng, thừa nhận và suy tôn. Khi chính quyền cách mạng non trẻ mới ra đời, trong vòng vây của các nước đế quốc, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt lãnh đạo đưa toàn dân tộc vượt qua mọi kìm kẹp của chủ nghĩa đế quốc, giữ vững Chính quyền và nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ được đánh dấu bằng hai mốc son vàng trong lịch sử dân tộc, chắc những “người con Việt” như Mai Thanh Truyết không thể nào quên được. Đặc biệt, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào khủng khoảng, sụp đổ do sai lầm chủ quan, nóng vội của những người Cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu trong đổi mới, cải cách thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bình tĩnh, chủ động, sáng tạo lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Thành tựu của 30 năm đổi mới vừa qua, đã chứng minh trên thực tế những người Cộng sản Việt Nam không chỉ giỏi trong lãnh đạo chiến tranh mà còn giỏi cả trong kiến thiết và xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Ấy vậy mà, Mai Thanh Truyền lại kêu gào “muốn giống nòi tồn tại” “những người con Việt cần phải đuổi Việt Cộng về Tàu Cộng”, quả thật ông không hiểu gì về lịch sử dân tộc Việt Nam, cũng như hiện thực cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nếu không muốn nói thật rằng: ông là con người điển hình cho sự vô ơn, lối hành xử bất nhân, bất nghĩa với dân tộc Việt với những người Cộng sản Việt Nam.
 
Thật nực cười là, cái mà Mai Thanh Truyết gọi là “Trước tình hình này thì Việt Cộng đã làm gì?” ông tự nêu ra câu hỏi và tự trả lời. Tôi đọc cách mà ông biện bạch thực ra là xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại làm ra vẻ như ông là con người thông thái lắm, có hiểu biết đầy đủ lắm về chiến lược, sách lược cách mạng của những người “Việt Cộng”, thực ra ông chẳng hiểu biết bao nhiêu về những vấn đề mà ông nêu ra, nào là “Việt Cộng” đã “kêu gọi Mỹ giúp ư?”, nào là “kêu gọi ASEAN giúp ư?”, nào là “CSVN mua vũ khí tối tân để lấy lại biển đảo ư?” nào là “kiện ra toàn án quốc tế qua luật biển quốc tế UNCLOS 1982 ư?” thật đúng là ông “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”. Thế mới biết ông cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng khi nói về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam nói chung và chiến lược, sách lược với vấn đề Biển Đông của “Việt Cộng” nói riêng. Nếu đã không hiểu gì về những chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, của những người “Việt Cộng” thì xin ông hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe đừng vội vỗ ngực ra vẻ ta đây có hiểu biết hơn người mà bị mang tiếng là “ếch ngồi đáy giếng lại còn to còi”.
 
Phát huy truyền thống của cha ông trong mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước, vấn đề Biển Đông, nhất là giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam với các nước luôn là vấn đề trọng yếu, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm đặt lên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia dân tộc. Trong mỗi nhiệm kỳ lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những chủ trương tăng cường củng cố, quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ấy vậy, mà Mai Thanh Truyết lại la lên rằng “nên nhớ, từ xưa đến nay, CSVN đã không bao giờ có ý định lấy lại đất đai, biển đảo đã mất mà còn làm ngơ để Tàu Cộng lấn chiếm dần dần”. Có lẽ, đến đây, Mai Thanh Truyết đã lộ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thật sự thì, nếu nhãn quan chính trị của ông không có vấn đề thì ông là người từ trên trời rơi xuống, ông chẳng hiểu gì về dân tộc Việt Nam, cũng chẳng hiểu gì về Đảng Cộng sản Việt Nam – lãnh tụ chính trị mà đã được cả dân tộc Việt Nam thừa nhận, suy tôn dành cho tên gọi thân thương, trìu mến “Đảng ta”. Đành rằng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay – một công việc hoàn toàn mới mẻ chưa hề có tiền lệ trong lịch sử, chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khó có thể tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm, nhưng có điều chắc chắn là không vì thế mà nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam xa lánh những người “Việt Cộng” như ông mong đợi. Trái lại, toàn dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam đang ra sức nỗ lực đóng góp công sức, tài trí của mình để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mãi mãi xứng đáng là đội tiền phong, là lãnh tụ chính trị của toàn dân tộc.
 
Vậy nên, tôi có mấy nhời khuyên ông, cũng là để ông không đắc tội với hậu thế, với những “người con Việt” chân chính, rằng: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc Việt Nam là lẽ đương nhiên, đã được lịch sử tôn vinh và cả dân tộc thừa nhận, suy tôn; được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định, dù ông có cố tình xuyên tạc nói xấu thế nào chăng nữa thì cũng chẳng còn ai tin. Vậy nên, nếu ông là “người con Việt” chân chính, mang trong mình dòng máu Việt, thấm đậm văn hóa, cốt cách con người Việt, mong muốn vì sự hưng thịnh của dân tộc Việt thì ông hãy giữ gìn cốt cách, truyền thống yêu nước, đoàn kết, thương nòi của người con Việt, đừng dại dột mà theo đuôi, ăn theo, nói leo những phần tử thù địch, phản động./.
 
Tiếp theo nữa, qua bài viết phân tích về “Sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ”, Học viện Chính trị qua tác giả “Phê Bình” lại…đào huyện …chôn Mai Thanh Truyết qua trích dẫn dưới dây:
 
 
 
 
Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình
Thứ ba, 28/03/2017 - 07:44 sáng GMT
 
Thời gian qua, có không ít bài viết mang nội dung xấu đăng trên Internet, trong đó có bài “sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết không có gì mới, ngoài sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng độc tài đặt ra cơ chế chuyên chính vô sản làm phương châm hành động và cai trị; đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một lực lượng chính trị mới. Xin góp cùng độc giả luận bàn về vấn đề này:
 
Trước hết, cần khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vai trò đó ngày càng tăng. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là thực hiện sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng, đó là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Thực tiễn chỉ ra rằng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam vốn là một quốc gia, dân tộc có chủ quyền độc lập, thống nhất đã bị bọn đế quốc xâm lược, chia cắt, bóc lột, thống trị hà khắc, tước mất quyền độc lập của dân tộc. Trong bối cảnh đó, để cứu nước, cứu dân, đã có nhiều nhà ái quốc, phong trào yêu nước Việt Nam giương cao ngọn cờ dân tộc, nhưng kết cục đều bị thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cương lĩnh chính trị đúng đắn ngay từ đầu đã thể hiện được khát vọng, yêu cầu đòi hỏi của lịch sử. Trong tiến trình đấu tranh cách mạng, hàng vạn đảng viên của Đảng đã cống hiến trọn đời cho mục tiêu cao đẹp “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”. Dẫu phải gánh vác trọng trách nặng nề, với biết bao khó khăn, mất mát, hy sinh, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Kiên trì, kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng đến cùng: đánh đổ, xóa bỏ chế độ thực dân đế quốc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Cách mạng vô sản ở Việt Nam là một cuộc cách mạng mang tính toàn diện, sâu sắc, triệt để. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Những sai lầm, khuyết điểm ấy luôn luôn được Đảng công khai thừa nhận trước toàn thể nhân dân không bao che dấu diếm, kiên quyết, kiên trì tìm cách khắc phục, sửa chữa. Chính điều này là đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trưởng thành vững vàng về mọi mặt, có đủ năng lực lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại. Vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và những cống hiến to lớn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua đã được khẳng định và được nhân dân Việt Nam, bầu bạn quốc tế đánh giá cao. Khác hẳn hoàn toàn với những gì mà Mai Thanh Truyết rêu rao, thổi phồng trên mạng Internet.
 
Thứ hai, trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử với những cống hiến mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng luôn yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị gì, hoạt động ở đâu cũng phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, suốt đời phấn đấu cho dân, cho nước. Thực tế đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng chỉ thực hiện một mục đích duy nhất đó là “vì nước, vì dân” đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong quần chúng nhân dân, thúc đẩy họ đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những cống hiến hy sinh lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nước gần một thế kỷ qua là hiện thực lịch sử không thể phủ nhận. Do vậy, những lời lẽ của Mai Thanh Truyết cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức độc tài, không có thiện ý, phi dân chủ, không còn vai trò lãnh đạo xã hội. Cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hành động “phản nước, hại dân” trái ngược với nguyện vọng, sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam./.
 
Tác giả: Phê Bình
 
Ngay cả một bài viết về môi trường, bài “Dấu ấn Sinh thái” nói về ảnh hưởng của môi trường lên khắp nơi, và “Dấu ấn sinh thái” là một thuật ngữ, hay “một dự án “Vital Signs” mà hàng năm LHQ kêu gọi khắp nơi, từng làng mạc, thành phố, khu vực…dân chúng ngồi lại, góp ý với nhau để …đề nghị làm một “cái gì đó” nhằm mục đích cải thiện môi trường của chính mình. 
 
Thế mà:
 
Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành có liên quan và nhân dân đã tích cực, chủ động vào cuộc tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống trong lành cho người dân. Tuy nhiên, Mai Thanh Truyết đã cố tình lợi dụng vấn đề đó để lập luận, suy diễn, đưa ra những nhận định chủ quan với ý đồ đen tối trong bài viết “Sự suy thoái môi trường toàn cầu: Dấu ấn sinh thái”, Mai Thanh Truyết cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến vấn đề môi trường, để con người khai thác một cách bừa bãi nên mới gây ra những hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay và việc khắc phục những hậu quả do môi trường gây ra là không thể được đối với Việt Nam. Xin chia sẻ với bạn đọc để hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề.
 
Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, điển hình là Nghị quyết số 41 – NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 29 – CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41 – NQ/TW của Bộ Chính trị; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 24 – NQ/TW của Bộ Chính trị khoá (XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”… Các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy này đi vào cuộc sống bước đầu tạo ra một số chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết sự cố ô nhiễm môi trường, nhất là sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Fomosa gây ra ở 4 tỉnh miền Trung. Chính phủ và các cơ quan, ban ngành có liên quan đã tích cực, chủ động vào cuộc chỉ đạo tìm cách khắc phục sự cố đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ô nhiễm. Đảng, Nhà nước ta luôn nhận thức đúng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ môi trường, nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững đất nước. Mai Thanh Truyết đừng có hồ đồ lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường để tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Thứ hai, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng về bảo vệ môi trường. Sự thật lịch sử không thể phủ nhận, bác bỏ; không ai khác mà chính con người là thủ phạm gây ra sự cố ô nhiễm môi trường để lại những hậu quả khôn lường, nghiêm trọng trong cuộc sống, cũng như cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để khắc phục và giảm thiểu tối đa những vấn đề do ô nhiễm môi trường gây ra Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng đã tiến hành đồng thời nhiều hình thức, biện pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội, tạo ra sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, giám sát về môi trường; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác môi trường và trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả cho các lực lượng này; hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và môi trường, trong thời gian qua, vấn đề ô nhiễm đã từng bước được khắc phục, cụ thể: Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại đạt khoảng 75%; chất thải rắn y tế đạt 80%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90% vào năm 2015; quan tâm bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng; tỷ lệ che phủ rừng tăng, đạt khoảng 40,7% vào năm 2015; tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt 82%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86% vào năm 2015; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được chú trọng, đạt nhiều kết quả; năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai được tăng cường, chất lượng có bước được nâng lên; nhiều dự án ứng phó với biến đổi khí hậu kết hợp phòng, chống thiên tai được triển khai, tranh thủ được sự hợp tác, hỗ trợ của nhiều nước trên thế giới.
 
Tóm lại, những bằng chứng trên đã khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, lực lượng có liên quan cùng chung tay, chung sức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề bảo vệ môi trường. Rõ ràng, Mai Thanh Truyết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận thực tiễn đó, đổ lỗi, quy kết cho Đảng ta không quan tâm đến vấn đề môi trường nên mới để đất nước trở thành một bãi rác khổng lồ, nước mặt, nước ngầm hoàn toàn bị nhiễm độc.
….
 
Qua ba trích dẫn trên, rõ ràng chúng ta đã thấy CSBV vẫn bịt mắt, bịt tai đi theo con đường “ba giòng thác cách mạng” áp dụng từ thời Bolshevik của cách mạng (?) Nga Sô, nhằm triệt để thực hiện trong giai đoạn “thoái trào” của họ, sắt máu hơn giai đoạn đầu, “thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội” ngay sau khi chiếm đóng toàn thể Việt Nam sau ngày 30/4/1975.
 
Vì vậy, trong ấn hành lần nầy, Nhóm Chủ trương đã quyết định chỉnh sửa lại đề tựa của cuốn sách là “Lối thoát Cho Việt Nam” và cố gắng hệ thống hóa thành ba đề mục chính tập trung vào các chủ đề như sau:
 
- Việt Nam hiện tại và tương lai;
- Bộ mặt thật của Trung Cộng;
- Chống Tàu diệt Việt Cộng.
 
Thân mời bạn đọc nhớ đón đọc.
 
Các bài viết trong sách gồm các đề mục liên quan đến Trung Cộng và Cộng Sản Bắc Việt. Đây là một tập hợp những bài viết và học tập nhóm của Ủy Ban Chống Bắc Thuộc (UBCBT) đã được thành lập tại Brisbane, Úc năm 2014, Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng (CTDVC) đã được thành lập từ cuối năm 2011 tại Nam California, Hoa Kỳ, Hội Cựu Quân nhân VNCH Nam Úc, Adelaide, từ năm 1990, và Diễn Đàn Tiếng Nói Độc Lập, thành lập từ năm 2016 tại Houston, Hoa Kỳ.
 
Tập hợp những bài viết trong sách nhằm phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan tạo ra một tình trạng hết sức phức tạp và bi thảm cho Việt Nam trong những ngày sắp tới của năm 2018. 
 
Nguy cơ bị Hán hóa có thể biến thành sự thật trong một tương lai không xa.
 
Chính vì vậy các thành viên trong Nhóm cố gắng vạch định những phương hướng khả dĩ có thể chuyển đổi tình thế mang lại sức mạnh dân tộc thể hiện tinh thần Diên Hồng của tiền nhân trong suốt 1026 năm bị người Tàu đô hộ qua suốt chiều dài lịch sử của cha ông.
 
Bất cứ chế độ nào rồi cũng có ngày chấm dứt.
 
Càng đi ngược lại với quyền lợi quốc dân, càng sớm bị tiêu diệt!
 
Đứng cùng với dân tộc mới thực sự tồn tại!
 
Cuộc cách mạng dân tộc trong những ngày sắp tới sẽ là một cuộc cách mạng toàn dân, cuộc cách mạng môi trường…
 
Và, Lối thoát cho Việt Nam phải chăng là một cuộc cách mạng “Bất Tuân Dân Sự”.
 

© Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

    © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
 
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.    
 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT