DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Cách Mạng :Là Câu Hỏi Của Chính Lương Tâm_Đỗ Thành Công .
E-mail Print
                                       
                   Cách Mạng khởi đi từ những thiểu số không bị khuất phục.
 
Những hình dưới đây là cảnh biểu tình ở Ai Cập và Việt Nam. Nếu nói quá khứ là Cách mạng Ai Cập, thì tương lai sẽ là Việt Nam. Và những người đi tiên phong, trong những cuộc Cách Mạng đều khởi đi từ vài chục người, nhưng ý chí và sự khôn khéo của họ, có thể giựt xập cả chế độ độc tài, bất kể ở đâu.

Không có cuộc Cách Mạng nào khởi đầu từ số đông hết. Cách Mạng khởi đi từ những thiểu số không bị khuất phục bởi bạo quyền. Và nếu bạn là những người thiểu số đó, bạn đang đi trên con đường gian khó, thử thách cả tương lai lẩn sinh mạng của bạn.

       
 
 
Dĩ nhiên, để Nhân dân Ai Cập có thể tràn ra đường, chúc tụng cho nền Dân chủ của họ, sau hơn 30 năm dưới ách độc tài. Họ đã phải trả giá, đã có gần 800 người bị giết, hàng ngàn người bị đánh đập, bị thương và biết bao người khác đã bị cầm tù, trong suốt 18 ngày bão lửa đòi Dân chủ và Cơm áo. Việt Nam, sau hơn 82 năm bị cai trị dưới chế độ cs, để có thể chào mừng ngày hội như Ai Cập, sẽ có bao nhiêu Anh hùng, Liệt nữ chết cho Chủ quyền và nền Dân chủ Việt Nam?.
 
Chúng ta không có câu trả lời, và chúng ta cầu mong đừng bao giờ đổ máu thêm nữa. Vì câu trả lời không nằm ở chúng ta; nó phải đến, và trả lời từ phía chính quyền độc tài csVN. 
 
Chế độ toàn trị, độc tài, hiện hữu nhờ vào sự sợ hãi của đa số. Khi thiểu số không bị khuất phục, có thể chuyển lửa hy sinh, vượt qua nổi sợ hãi đến đám đông thụ động, thì cuộc Cách Mạng của quần chúng khởi đầu.
 
Cách Mạng, suy cho cùng chẳng có gì là "dao to búa lớn" cả. Nó là câu hỏi của chính lương tâm. Đó là, bạn đã sẳn sàng đứng thẳng lưng chưa?.
 
(FaceBook)

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT