DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Quốc Sách “Chia Để Trị”_Long Điền.
E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Image result for hội đồng liên tôn việt nam                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo VN thảy đều bị CSVN khống chế không ít thì nhiều. CSVN dùng chính sách Chia Để Trị các tôn giáo VN[i] (Quốc Sách thì đúng hơn để chia rẽ các tôn giáo để cầm quyền lâu dài) Đối với các tôn giáo thì CSVN lập Ban Tôn Giáo Chính Phủ (ngang hàng cấp bộ) cử cán bộ trong Bộ Chính Trị nắm Ban TGCP trong khi đó MNVN xem nhẹ vấn đề Tôn Giáo mà chỉ lo Quốc Phòng. Thời Đệ Nhất VNCH thì TT Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu đặt nặng vấn đề Tôn Giáo nhưng chủ trương không xen vào nội bộ các tôn giáo là một sai lầm quan trọng vào thời điểm đó.

Bên Công Giáo có quy chế, kỷ cương, khó cài người vào làm linh mục thì CSVN nắm Hội Đồng Giám Mục, các giáo xứ chống CS nhưng chưa bao giờ thấy HĐGMVN chống CSVN! Chưa đủ, CSVN lũng đoạn Vatican bằng các thủ đoạn trao đổi ( CSVN không cấm Vatican phong chức cho các linh mục, giám mục.

Ngược lại thì Vatican ủng hộ các mong  muốn của CSVN[ii]: GM Ngô Quang Kiệt tranh đấu nhiệt tình cho toàn dân giải thể CSVN thì Vatican triệu hồi GM Kiệt qua La Mã là một hình thức cách chức GM Kiệt. HĐGMVN làm ngơ vụ nầy! Vatican và CSVN đã ký mật ước vói nhau[iii], không công bố và cũng không ai được biết Mật Ước nầy gồm các điều khoản nào, nhưng khi có những tình hình biến động liên quan đến tôn giáo là CSVN cử người trong BCT sang gặp Vatican. Nhiều giáo xứ chia rẽ, không liên lạc được vói nhau vì nhất cử nhật động của các giáo xứ là có cán bộ CSVN chen vào. Điển hình GP Vinh , GX Song Ngoc chống CSVN , chống Formosa các giáo xứ khác không hiệp thông để trở thành Tổng Biểu Tình Môi Trường Toàn Quốc lật đổ CSVN.

Phật Giáo thì tổ chức lỏng lẽo, nhưng PGVN là tổ chức tôn giáo lớn nhứt VN. CSVN chia rẽ PGVN(Quốc Doanh) với GHPGVN Thống Nhất.[iv] GHPGVNTN thoát thai từ PG Ấn Quang theo CSVN từ rất lâu để chống VNCH thời 1945-1975. Nên nhìn bên ngoài thì thấy 2 tổ chức PG, nhưng thực tế chỉ là một. GHPGVNTN Hải Ngoại cũng nằm trong vòng kim cô của CSVN, vị lãnh đạo nào trong GHPGVNTN mà chống CSVN thì sẽ bị khốn đốn, bị thu hồi chùa, bị bêu xấu cá nhân do bàn tay lông lá của CSVN và tay sai bị giật dây nằm trong PGVN. Chưa có thống kê chính thức nào, nhưng có lẻ 75% các tu sĩ PG do CSVN cài người vào các cơ sở tôn giáo vốn lỏng lẽo từ lâu. 90% các trụ trì các chùa do CSVN quản lý.

Các tổ chức tôn giáo còn lại tại QN và HN thảy đều bị CSVN thao túng do chúng dành  Ngân Sách rộng lớn hàng tỷ USD để chen chân vào các tôn giáo. Ban Tôn Giáo Chính Phủ có mặt thường xuyên cả ở QN và HN khi cần, có cả mạng lưới Tình Báo Hải Ngoại hỗ trợ.

Chủ trương Chia Để Trị của CSVN bao gồm chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể và gia đình. Bên ngoài hô hào đoàn kết, nhưng bên trong gây chia rẽ các Tôn Giáo, Đảng Phái, đoàn thể để đảng CSVN muôn năm trường trị!!! Chủ trương nầy được Hồ Chí Minh nâng lên hàng Quốc Sách, trong Cải Cách Ruộng Đất từ 1955-1956 dùng chia rẽ nông dân và địa chủ, chia rẽ anh em, vợ chồng, cha mẹ trong gia đình để lật đổ Truyền Thống Gia Đình Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm trước bằng chủ thuyết của đảng CSVN. Đảng CSVN đứng trên các tôn giáo, đứng trên Hiến Pháp, Quốc Hội, CSVN dùng Mặt Trận Tổ Quốc các cấp khống chế xã hội, đảng phái, tôn giáo chỉ phục vụ cho đảng CSVN mà thôi!!!

Quốc sách chia để trị của CSVN đã thành công trong việc phân hóa đồng bào Việt Nam, khiến cho lực lượng Quốc Dân suy yếu không thể lật đổ chúng trong suốt 75 năm qua, dù chúng đã ban nước cho Tàu, hại dân Việt Nam trở nên suy nhược, hèn kém so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Nhưng Quốc Sách Chia Để Trị của CSVN lại là đòn “gậy ông đập lưng ông” trong công cuộc Bảo Vệ Dân Tộc chống ngoại xâm. Vì sao? Khi có ngoại xâm thì phải tập trung “Lực Lượng Quốc Dân” không phân biệt tôn giáo, đảng Phái, đoàn thể xã hội một lòng chống ngoại xâm thì không thể thực hiện được do chính sách “Chia Để Trị”quái ác kia!

Muốn chống ngoại xâm hữu hiệu thì trước tiên phải dẹp đảng CSVN , dẹp cái chủ trương “Chia Để Trị “. Bây giờ không phi là lúc vạch lá tìm sâu, xem các tôn giáo nào phục vụ hay đi ngược với quyền lợi Dân Tộc, không cần xem mấy chục năm qua các đảng phái Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xả Đảng, Cần Lao v.v….đúng chỗ nào, sai chỗ nào mà chỉ cần “Tổ Quốc Trên Hết”.   Đừng mắc mưu chia rẽ của CSVN nữa.

Những phê phán, tìm hiểu, phân tích các tôn giáo nên để cho Lịch Sử VN thực hiện thời “Hậu Cộng sản”. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Cụ thể là phải loại trừ đảng CSVN ra khỏi Dân Tộc Việt Nam vì từ lâu đảng CSVN chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng mà bỏ quên “Quyền Lợi Dân Tộc Việt Nam”. Muốn chống Tàu Cộng thì phải loại trừ Việt Cộng trước tiên. Còn CSVN là dân VN mình còn khốn khổ.

Long Điền

 Mùa Tổng Biểu TìnhToàn Quốc tháng 3.2017

   © Tác giả gửi bài đến Ban biên tập.

      © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam  

Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.


[i] http://longdien12.tripod.com/nhungthudoan.html Những Thủ Đọan Của Cộng Sản Việt Nam
Đối Với Các Tôn Giáo bài của Long Điền 2007

[iv] Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?  Bài của Nguyên Thạch-Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?_Nguyên Thạch (Danlambao) 

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT